Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer här

Uppskattad rådgivning för fritidsodlare

FritidsOdlingens Riksorganisation FOR, är samarbetspartner till Nordiska Trädgårdar och ett viktigt nav för många ideella grupper fritidsodlare.

Fritidsodlarna, (FritidsOdlingens Riksorganisation) är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. Organisationen bildades år 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA.

FOR har cirka 20 organisationer med inriktning mot fritidsodling. Därmed är nästan alla rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen rekryterar fritidsodlare anslutna till FOR. Medlemsföreningarna har tillsammans över 75 000 medlemmar och det finns ingen annan organisation som på liknande sätt kan sägas företräda fritidsodlingen.

___________________________________________________________________________________

FORs rådgivartelefon 018-15 26 00 är öppen:

1 oktober - 31 mars
Tisdag-torsdag kl 09.00 - 12.00

1 april - 30 september
Måndag-torsdag kl 09.00 - 20.00, fredagar kl 09.00 - 16.00

Det går också bra att mejla till radgivning@for.se.

Rådgivningen är gratis.

www.for.se

 ____________________________________________________________________________________