FOR, E-Planta Ekonomisk Förening

E-planta ekonomisk förening
E-planta är ett varumärke och en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter utvalda för svenskt klimat. Sortimentet består av träd, buskar, häck-, kläng- och barrväxter samt certifierade frukt- och bärsorter. Varumärket E-planta ägs av Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS). E-planta ek förening har sitt kansli i Helsingborg.
Mer info finns på: www.eplanta.com eller www.minegentradgard.se

Varumärken

  • E-planta - Sverige

Kategorier

  • Trädgårdsföreningar, org.

Kontakt

FOR, E-Planta Ekonomisk Förening

Knut Pålsväg 5 269 91  Helsingborg Sverige