FOR, Finlands Koloniträdgårdsförbund

Finlands Koloniträdgårdsförbund (Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.) är en opolitisk takorganisation vars mål är att stöda och främja koloniträdgårdsverksamheten i vårt land. Förbundet, som grundades 1930 verkar i nära samarbete med sina medlemsföreningar, det Internationella Koloniträdgårdsförbundet (Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux a.s.b.l.) samt olika trädgårdsorganisationer och -företag.
Förbundets slogan är 'Kestävää kesäviettoa kaupungissa' (Hållbar sommarvistelse i staden).

I föredragsserien finns två föredrag:

'Koloniträdgårdarna i Finland':
Föredraget täcker kort koloniträdgårdarnas historia i Finland samt ger en inblick i trädgårdarnas egenskaper.

'Hurudana är kolonisterna i Finland?':
Vad är det viktigaste för en kolonist i Finland? Baserat på en enkät har kolonisterna klassificerats i fyra grupper – delvis lika varandra, men delvis också olika.

Varumärken

 • Kurser för föreningsaktiva - Finland
 • Kurser för kolonister - Finland
 • Miljöprojektet 'Hållbar sommarvistelse i staden' - Finland
 • Öppna trädgårdar - Finland
 • Publikationer - Finland
 • Tidningen 'Siirtolapuutarha' (Koloniträdgården) - Finland

Kategorier

 • Trädgårdsföreningar, org.

Bilder

 • Tidningen 'Siirtolapuutarha' (Kolonitrådgården)

  Tidningen 'Siirtolapuutarha' (Kolonitrådgården) Förbundet har sedan 1935 utgett tidningen 'Siirtolapuutarha'. Tidningen utkommer nu med fem nummer per år och den skickas gratis till alla kolonister i förbundets medlemsföreningar.
  Tidningen utnämndes av 'Aikakausmedia' (Tidskrifterna) till den bästa yrkes- och föreningstidningen i Finland år 2020.

 • Kurser för kolonister

  Kurser för kolonister Sedan 1949 har förbundet årligen anordnat en veckolång kurs skräddarsydd åt kolonister. Kursen arrangeras i samarbete med HAMK Lepaa (en yrkeshögskola) och de deltagande får tre kurspoäng för kursen trädgårdsrådgivning.

 • Kurser för föreningsaktiva

  Kurser för föreningsaktiva Förbundet anordnar årligen en gratis kurs åt föreningsaktiva.

 • Förbundets miljöprojekt

  Förbundets miljöprojekt Vår miljögrupp har jobbat med förbundets samhälleliga åtaganade för hållbar utveckling. Som en del av projektet gjordes två enkäter. Baserat på upptäckter från enkäterna publicerade förbundet på våren 2020 en guidebok – ’På stugan och lotten’ (Mökillä ja palstalla).

 • Publikationer

  Publikationer Förbundet har publicerat olika guider till nytta för såväl kolonister som föreningsaktiva. Våren 2020 publicerades en guide om hur det lönar sej att förbereda deltagandet i evenemanget 'Öppna trädgårdar'. Guiden var ett slutarbete och utarbetades av studeranden och kolonisten Loviisa Badermann från Tammerfors.

 • Öppna trädgårdar

  Öppna trädgårdar 'Öppna trädgårdar' är ett årligen återkommande evenemang arrangerat av Puutarhaliitto ry och Svenska Trädgårdsförbundet rf. Många koloniträdgårdsföreningar tar del i evenemanget, och många arrangerar sina egna öppna portarnas dagar.

 • Vintern är nu övervunnen

  Vintern är nu övervunnen Under vintertiden sover koloniträdgårdarna främst, men många kolonister besöker sin stuga även under vintern. Och vissa tillbringar något eller några vintriga veckoslut på stugan, trots att det inte då finns tillgång till vatten.

 • Snart blommar äppelträden

  Snart blommar äppelträden Vi behöver inte vänta så vansinnig länge mer på att äppelträden i trädgårdarna slå ut i blom.

 • Skördetid

  Skördetid Koloniträdgårdslottens skörd är viktig för såväl liten som stor.

 • Du finner mej i trädgården

  Du finner mej i trädgården Många kolonister har i sin trädgård underbara detaljer, som berättar mycket on hur viktig den egna lotten är.

Filmer

Kontakt

FOR, Finlands Koloniträdgårdsförbund

Terassgatan 9 B 3 FI-00530  Helsingfors Finland