FOR, Föreningen Sesam

Föreningen Sesam är en ideell förening som verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter genom att medlemmarna fröodlar. Vi vänder oss i första hand till hängivna odlare som är nyfikna på ovanliga eller gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter. Egen fröodling är ett säkert sätt att bevara gamla favoritsorter även om de försvinner ur handeln. Föreningens arbete sker dels genom vad varje medlem fröodlar men också genom en organiserad uppförökning.

Föreningen sprider kunskap om fröodling genom kurser och föredrag, i egen regi eller tillsammans med friluftsmuséer, föreningar och andra institutioner. Som medlem kan du också få råd och tips av åldermännen och andra medlemmar, via Sesambladet eller mejlkontakter.

Föreningen Sesam är en fristående organisation och är inte knuten till någon myndighet, institution eller företag. Medlemmarna finns spridda över hela Sverige.

Kategorier

  • Trädgårdsföreningar, org.

Bilder

  • Frilandstomat 'Black Prince'

    Frilandstomat 'Black Prince'

  • Pumpa 'Weingartenkürbis'

    Pumpa 'Weingartenkürbis'

  • Emmervete

    Emmervete

Kontakt

FOR, Föreningen Sesam

  Sverige