FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, består av 20 medlemsorganisationer med inriktning mot fritidsodling. Medlemsföreningarna har tillsammans över 70000 medlemmar i 500 lokala föreningar sprida över hela Sverige. Organisationen bildades år 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA.


FOR erbjuder kostnadsfri trädgårdsrådgivning till allmänheten.


FOR är drivande inom en rad viktiga frågor som rör trädgård. Vi arbetar också för att öka kunskapen och har nu extra fokus på biologisk mångfald, invasiva främmade växter och karantänskadegörare.


Rikare Trädgård
Rikare trädgård är ett samarbetsprojekt med två mål. Dels att skapa en samlingsplats (www.rikaretradgard.se) för allt som är värt att veta om biologisk mångfald i odlingar och dels att nå ut med information till och inspirera Sveriges odlare att ta hänsyn till våra inhemska växter och djur. Det finns en enorm potential gömd i Sveriges många hårdklippta gräsmattor. Med en större förståelse för och hänsyn till djuren i närnaturen kan odlare dessutom få gratis hjälp från små trädgårdsarbetare. Det är verkligen insatser där alla blir vinnare.
Rikare trädgård är ett samarbete mellan Fritidsodlingens Riksorganisation, Sveriges Entomologiska Förening, Biologiska Mångfaldens Dag-initiativet, Natursidan.se, Odlings-TV, Studiefrämjandet och Wild About Gardens, som jobbat med ett liknande koncept i Storbritannien i många år.

Invasiva främmande växter
Invasiva främmande växter har egenskaper som gör att de kan växa och sprida sig snabbt. Inhemska växter kan vara dåligt utrustade för att möta den nya tuffa konkurrensen om solljus, näring och vatten. Det kan även bli konkurrens om de pollinerande insekterna. Vilket kan medföra att inhemska växter får färre insektsbesök i sina blommor vilket ger minskad eller utebliven frösättning och försämrad spridningsförmåga. I förlängningen kan detta medföra att arter dör ut och ekosystemens funktioner försämras. På www.for.se finns mer information om de invasiva främmande växterna och hur de bäst ska bekämpas och hanteras för minskad spridning.

Karantänskadegörarprojektet
Fritidsodlingens Riksorganisation och Jordbruksverket har påbörjat ett samarbetsprojekt omkring det som kallas för karantänskadegörare. Målet med projektet är att söka efter tre specifika karantänskadegörare som skulle kunna etablera sig i Sverige. Samtidigt som kunskapen om karantänskadegörare görs mer tillgänglig för allmänheten. Hotet att nya allvarliga växtskadegörare (karantänskadegörare) etablerar sig i Sverige och Europa ökar. Ökningen beror främst på ökad global handel, ökat resande och ett varmare klimat där skadegörarna trivs. Kunskap är viktig för att motverka spridning av karantänskadegörare.

Kategorier

 • Trädgårdsföreningar, org.

Bilder

 • Invasiva främmande växter

  Invasiva främmande växter Invasiva främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land, utan har någon gång förts in av oss människor avsiktligt eller oavsiktligt. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig fritt, utanför trädgården uppstår stora problem. Läs mer om dessa växter på www.for.se

 • Rikare Trädgård

  Rikare Trädgård Brun mosaikslända. Läs mer på www.rikaretradgard.se. Foto: John Hallmén

 • Sakfrågor

  Sakfrågor FOR är drivande i en rad viktiga frågor. Här diskuterar Bibbi Bonorden och Ingrid Rogblad invasiva främmande växter och biologisk mångfald med Gunnel Carlsson.

 • Rådgivning

  Rådgivning FOR´s trädgårdsrådgivning är obunden och oberoende. Flera rådgivare boende på olika platser i landet är kopplade till rådgivningen. De har alla gedigen utbildning och lång erfarenhet inom trädgård. Det här borgar för att du får rätt trädgårdsråd under de omständigheter som gäller på platsen.

 • Karantänskadegörare

  Karantänskadegörare Äppelborrflugan utgör ett hot mot möjligheten att plocka fina frukter i framtiden. Foto: https://gd.eppo.int

 • Rikare Trädgård

  Rikare Trädgård

Filmer

Erbjudanden

 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten

Kontakt

FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation

c/o Koloniträdgårdsförbundet Ringvägen 9F 118 23  Stockholm Sverige