FOR, Koi Club Sweden

Koi Club Swedens är en förening för alla typer av trädgårdsdammar och vårt främsta syfte är att sprida kunskap om bland annat koi och dammar.
Klubben arrangerar dammbesök hos medlemmarna samt andra träffar och föreläsningar om aktuella ämnen samt ger ut en tidning. Och bland det bästa, du får som medlem ett nätverk med intresserade som du kan utbyta erfarenheter med och få tips om det mesta kring dammar.

Kategorier

  • Trädgårdsföreningar, org.

Kontakt

FOR, Koi Club Sweden

  Sverige