FOR, Permakultur i Sverige

Föreningen Permakultur i Sverige främjar permakulturens vision om ett hållbart samhälle och arbetar för att anpassa och utveckla permakultur efter svenska förhållanden. Vi synliggör, kopplar samman och stöttar projekt med permakulturinriktning, i städer och på landsbygden, i hela Sverige.


Permakultur i praktiken


Kategorier

 • Trädgårdsföreningar, org.

Bilder

 • Slånbärskoja i Rågdalens Skogsträdgård, Rågsved. Foto C: Sofie Selling 2020

  Slånbärskoja i Rågdalens Skogsträdgård, Rågsved. Foto C: Sofie Selling 2020 Genom att lära oss Permakulturens kreativa designmetod, skapar vi en trädgård där en slånbärshäck har många funktioner; här har vi bevarat platsens befintliga buskar när vi anlagt Skogsträdgård och bara omformat landskapet för att gynna människor och djur. Här får fåglarna behålla ett bra gömställe, vi får skörda slånbär på senhösten, barnen får svalka när de leker på sommaren, dessutom en bra matplats för besökarna på Rågdalens Skogsträdgårds egen Naturskola.

 • Fladdermöss i Rågdalens Skogsträdgård, Rågsved. foto C: Sofie Selling 2020

  Fladdermöss i Rågdalens Skogsträdgård, Rågsved. foto C: Sofie Selling 2020 Fladdermusholkar tillverkas tillsammans med besökarna i Rågdalens Skogsträdgårds egen Naturskola 2020, Skogsträdgårds-odling främjar biologisk mångfald genom att erbjuda ekologiska nischer för alla arter

 • Trädkoja tillverkad 2018 uppe i största äppelträdet. Rågdalens Skogsträdgård, Rågsved. Foto C: Sofie Selling 2020

  Trädkoja tillverkad 2018 uppe i största äppelträdet. Rågdalens Skogsträdgård, Rågsved. Foto C: Sofie Selling 2020 Permakultur främjar diversitet även i mänskliga strukturer genom en inbjudande, dynamisk organisation. Vi har tillgång till många, duktiga pedagoger med olika kunskapsområden. Här i Rågdalens Skogsträdgårds egen Naturskola.

 • Flätar en matta på afrikanskt vis med platsens kvickrot, Rågdalens Skogsträdgård, Rågsved. Foto C: Sofie Selling

  Flätar en matta på afrikanskt vis med platsens kvickrot, Rågdalens Skogsträdgård, Rågsved. Foto C: Sofie Selling Permakulturens metodik uppmuntrar ekologisk, social & ekonomisk hållbarhet, genom att dra nytta av platsens egna material och bevara gamla tekniker. Här har vi fått lära oss att fläta på afrikanskt vis. Vi har roligt utomhus & skapar vackra ting tillsammans med besökarna på Rågdalens Skogsträdgårds egen Naturskola.

 • Solfickor och bryn anlagda 2009, Östsidan av promenadvägen som går förbi ankdammen i Rågdalens Skogsträdgård, Rågsved. Foto C: Sofie Selling 2020

  Solfickor och bryn anlagda 2009, Östsidan av promenadvägen som går förbi ankdammen i Rågdalens Skogsträdgård, Rågsved. Foto C: Sofie Selling 2020 Vi tillämpar Permakultur-design, låter växtlighet i olika höjder bygga upp vindstilla rum där luften kan värmas upp i den i övrigt öppna & blåsiga dalen. De cashew-formade brynen kallas Solfickor i en skogsträdgård, värme och ljus når ner att värma upp den bevuxna jorden. Skogsträdgårdens jord och fleråriga växter fungerar som en Koldioxid-sänka. Kol binds alltså in & bevaras här eftersom inte marken plöjs. Vi kan samtidigt skörda mat över en längre säsong, då alla växter vi odlar är användbara för människan och mognar vid olika tidpunkter.

 • Enkel Utomhus-dusch, 100 meter fån Rågdalens Skogsträdgård i Stensängen, Huddinge. Foto C: Margaretha Odberger

  Enkel Utomhus-dusch, 100 meter fån Rågdalens Skogsträdgård i Stensängen, Huddinge. Foto C: Margaretha Odberger Permakultur i hemma-trädgården. De boende i kollektivet på Rostvingevägen 38, beslutade tillsammans att bygga en utomhus-dusch under sommaren 2020. Vattnet från slangen vattnar odlingarna genom en lätt sluttning och mynnar efter en meter ut i en gråvatten-damm (rening av disk, handfatsvatten och duschvatten) med näckrosor, där bland annat paddor, grodor & salamander samsas med trollsländor. I Permakulturdesignen finns ett skede, där man rekognoscerar i närområdet efter material som annars skulle kastas. Alla material använda här är återanvända, funna eller överblivna från grannarna & byggnation av bland annat ett dagis i närheten. Pris: vi gav en tårta i utbyte för stålnätet. Annars gratis.

 • Samskapande av sk. "Rocket-stove" i utomhusköket, Stiftelsen Fridhem, Stjärnsund Permakultur. Foto C: Christian Odberger 2020

  Samskapande av sk. "Rocket-stove" i utomhusköket, Stiftelsen Fridhem, Stjärnsund Permakultur. Foto C: Christian Odberger 2020 Naturmaterial, kunskap, kreativitet & många händer byggde upp denna under sommaren 2020. Kunskap som efter workshopen förvaltas av unga människor på genomresa, de har hittat till denna plats via organisationen "wwoof sweden".

 • Återbruk. Foto C: Jens Älvenstrand

  Återbruk. Foto C: Jens Älvenstrand Av gamla 2 glas fönster och pallkragar kan man skapa utmärkta minidrivhus

 • Förodlingsstationer av återbruksmaterial. Foto C: Jens Älvenstrand

  Förodlingsstationer av återbruksmaterial. Foto C: Jens Älvenstrand Förodlingsstationer av gamla lastpallar och uttjänade lysrörsarmaturer med LED-rör. Vagnarna är rullbara för att lätt kunna rulla in och ut plantorna när det är dags för avhärdning. Ungefär 1000 plantor kan man förodla med dessa vagnar som tar upp ca:2 m2.

 • Skogsträdgårdens olika våningar, en multifunktionell design

  Skogsträdgårdens olika våningar, en multifunktionell design I Skogsträdgården gör man en design lik en naturlig, ung skog där ljuset når ner till markytan så man kan nå skörden. I designen ingår att växterna stöttar varandra (synergi) och skapar ett system som efter mognad blir enkelt att sköta. Det krävs kunskap och eftertanke, samt en förmåga att tänka framåt, man designar nämligen inte en trädgård som kommer se likadan ut med tiden. De flesta plantor är direkt ätbara eller användbara på en rad sätt, det ingår att den som gör Skogsträdgårdens design också vistas här och drar nytta av platsen i ett naturligt samspel. Det finns mycket mer att säga om det, men nu kanske ditt intresse väckts och du får gärna fråga mer!

Filmer

Erbjudanden

 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten

Kontakt

FOR, Permakultur i Sverige

  Sverige