FOR, Svenska Dahliasällskapet

Svenska Dahliasällskapet vill sprida kunskap om Dahlian i Sverige, vara ett forum för Dahliaodlare, öka förekomsten av dessa vackra blommor i Sveriges trädgårdar och finnas med i utvecklingen av nya sorter som pågår runt om i världen.

Kategorier

  • Trädgårdsföreningar, org.

Kontakt

FOR, Svenska Dahliasällskapet

Saleby Nordhalla 2 535 92  Kvänum Sverige