Zoom möte - Trädgård i kärvare klimat

Trädgårdsamatörerna Berit Johansson och Ulrika Bohman ger tips och råd om lämpliga perenner, buskar och träd i kärvare klimat. De bor själva efter norrlandskusten, zon 5. De svarar på de flesta frågor som rör prydnadsväxter, även frågor kring frösådd.

Till Zoom mötet »