Branschföreningen Svensk Torv

Vi finns i monter A03:53

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

VÄXTTORV
Torv är en mycket bra bas för odlingsjord:
• Torv har en mycket god förmåga att binda både fukt och näringsämnen till sig, vilket minimerar näringsläckage till grundvattnet.
• Har de egenskaper som behövs för framgångsrik odling av växter
• Gör att recirkulerade produkter från samhället kan förädlas till bra odlingsjord.
• Finns tillgänglig i stor volym.
Hitta oss på kartan

  • Plantskolor, trädgårdscenter
  • Trädgårdsföreningar, org.
  • Övrigt

Branschföreningen Svensk Torv

  Sverige