Agriton Sverige AB

Vi finns i monter A06:35


EM – en förkortning för Effektiva Mikroorganismer.

Bokashi - är en av alla produkter som görs med hjälp av EM-tekniken och den produkt som flest känner till.

Utöver Bokashi finns många andra EM-produkter som ökar mikrolivet i trädgården, dammen, växthuset och hemmet.
En ökning av mikrolivet leder till friskare jord och vatten vilket gör att växterna blir motståndskraftigare mot skadeinsekter, ger förbättrad blomning och rikligare skördar med högre kvalité.

EM är en blandning av ungefär 80 olika arter av hälsosamma mikroorganismer och där grupperna –fotosyntesbakterier, aktinobakterier, mjölksyrabakterier, svampar och jäst spelar en extra viktig roll.

Välkommen till en hållbar framtid med oss på Agriton, generalagentur för EM här i Sverige.

Hitta oss på kartan

Varumärken

 • Agriton Group
 • EM® - Effektiva Mikroorganismer
 • Bokashi
 • Microferm
 • Wipe & Clean

Kategorier

 • Frukt, Bär & Grönsaker
 • Fröer, växter, plantor
 • Bevattning
 • Livsstil & trädgård
 • Plantskolor, trädgårdscenter
 • Uterum
 • Växthus

Produkter

 • Bokashiströ

  Bokashiströ Bokashiströ är vetekli som fermenterats med certifierat original EM (Effektiva Mikroorganismer).
  Ströt används för fermentering av matrester (bokashi), till jordförbättring i trädgården, revitalisering av äldre buskar & träd samt vid nyplantering. Detta strö är det certifierade bokashiströt som forskningsrapporter runt om i världen bygger på. Med bokashi och EM ökar mikrolivet i jorden & växternas motståndskraft stärks. Länk till produkten »

 • Microferm Effektiva Mikroorganismer för din trädgård

  Microferm - Ökar mikrolivet i jord & vatten Microferm är en blandning med över 80 hälsosamma och effektiva mikroorganismer (EM). När EM tillförs till jord eller vatten utökas mikrolivet vilket skapar motståndskraftigare växter, renare vatten, rikligare skörd och blomning.

  När exempelvis en damm behandlas med Microferm, i kombination med lerbollar, ökar vattnets självrenande förmåga då det tillförs en förbättrad mikrobiell mångfald. Alger minskar, vattnet blir klarare och fiskarnas hälsa främjas.

  Microferm är tillåten att användas i KRAV-certifierad och ekologisk odling – Kiwa Sverige AB. Länk till produkten »

 • EM Wipe & Clean

  EM Wipe & Clean Naturligt rengöringsmedel med EM-teknik

  EM Wipe & Clean är ett unikt och helt naturligt rengöringsmedel baserat på EM (effektiva mikroorganismer). Alla mikrober och ingredienser är 100% naturliga och inte genmodifierade. Istället för att använda kemikalier eller desinficera och därmed döda alla mikroorganismer, bra som dåliga, säkerställer EM att de ”goda” bakterierna, de som håller oss friska, är i majoritet och konkurrerar ut de som gör oss sjuka.
  Wipe & Clean produceras genom en naturlig fermentationsprocess med EM. De aktiva ämnena som bildas under fermentationen (ättiksyra, mjölksyra och etanol) har kraftfulla rengörande egenskaper och tar effektivt bort smuts. Bäst av allt, mikroorganismerna fortsätter arbeta långt efter att du är färdig med din städning och är dessutom bra för hälsan hos både människor, djur och natur.
  Perfekt rengöringsmedel för exempelvis växthus, trädgårdsredskap och utemöbler
  Länk till produkten »

 • Bokashibollar - Renar vatten

  Bokashibollar - Renar vatten Bokashibollar med EM (Effektiva Mikroorganismer) förbättra vattenkvalitén och miljön i dammar. Bollarna sjunker till botten och säkerställer att sediment och slam minskar. Behandling med lerbollar, i kombination med Microferm, ökar vattnets självrenande förmåga och tillför en förbättrad mikrobiell mångfald. Detta göra att alger minskar, vattnet blir klarare och fiskar och växters hälsa främjas.
  EM återställer ekosystemet genom att återföra en mikrobiell mångfalld, vattenlevande växtliv och organismer. Länk till produkten »

 • Bokashi

  Bokashi Gör näringsrik jord av ditt matavfall.
  När du gör Bokashi producerar du både en levande jordförbättring och flytande växtnäring -full med goda jordmikrober som sätter fart på tillväxten i trädgården, odlingen och i krukväxter. Din insats leder till en ökad biologisk mångfald.

  Bokashi betyder välfermenterat organiskt material och är en teknik för att på ett enkelt sätt kompostera matrester direkt i köket. Utan dålig lukt.

  Iom att matresterna fermenteras bibehålls alla näringsämnen samtidigt som det i processen bildas en mängd enzymer, vitaminer, aminosyror, spårämnen, växthormoner och organiska syror som kommer till användning för jord och växter.

  Efter att resterna fermenterats två veckor i bokashihinken, grävs det ner i jorden och ger en fantastisk näring till hela trädgården. Din insats bidrar positivt till miljön genom att öka mikrolivet i jorden och minska utsläpp av klimatgaser. Länk till produkten »

 • Trädgårdslådan -

  Trädgårdslådan - Fyra naturliga trädgårdsprodukter för din odling och trädgård
  I Trädgårdslådan har vi lagt ihop fyra viktiga naturprodukter för att behandla en trädgård på 30kvm under en säsong. Lermineraler för fuktkontroll och spårämnen, snäckskalskalk för stabilt pH-värdet, premiumgödsel som organiskt gödningsmedel och Microferm som ger mer mikrooliv i jorden genom att tillföra effektiva mikroorganismer. Allt du behöver för din trädgård under 1 år. Räcker till 30kvm. Klimatsmarta produkter. Länk till produkten »

 • BeeWellness - Tillför goda bakterier till bina

  Bee-Wellness - Tillför goda bakterier till bina Bee-wellness tillför goda bakterier till biet och dess miljö vilket skapar motståndskraft mot negativa bakterier och svampar. Genom att veckovis spraya direkt på bina och på landningsbrädan tar bina även med sig de effektiva mikroorganismerna tillbaka till naturen och dess närliggande miljö. På så vis kan du som biodlare vara med och hjälpa till att stödja miljön och göra den mer livskraftig igen. Ett utmärkt alternativ för biologisk odling.

  Läs studie som visar fördelarna med EM® för koloniserade bin
  https://agriton.se/wp-content/uploads/2020/10/Bees_Journal-of-insects.pdf Länk till produkten »

Filmer

Erbjudanden

 • Länk till produkten

Kontakt

Agriton Sverige AB

Öråker 1 19693  Kungsängen Sverige