Barnaktivitet

Hitta oss på kartan
Aktivera ditt barn kring odling under mässan. Vi är en del av Fritidsodlingens Riksorganisation, FORs barnslinga. Samla stämplar, delta i olika aktiviteter i flertalet montrar på Rådgivningsgatan. START och MÅL i FORs monter. I Riksförbundet Svensk Trädgårds monter A02:16, fokuserar vi på odling av potatis. Svara på frågor och få en odlingsgåva att ta med hem.

Riksförbundet Svensk Trädgård

A02:16