Pressmeddelande

Sveriges Pomologiska Sällskap presenterar nya böcker

Vi har i år glädjen att presentera en kompletterande äppel-pomologi, en bok med päronakvareller från 1860-talet och en handbok i okulering.


1. Päronillustrationer av Bertha Wernqvist
Bertha Wernqvist, en ung konststudent, blev på 1860-talet vidtalad av Olof Eneroth att illustrera frukter till hans planerade, banbrytande, Handbok i svensk pomologi. Resultatet blev flera hundra vackra, detaljrika akvareller – men endast ett mycket litet antal blev verkligen publicerade. Päronkommittén inom Sveriges Pomologiska Sällskap har nu letat upp de hittills opublicerade päronillustrationerna ur olika arkiv och gett ut dessa med kompletterande information i en vacker bok som även är praktiskt användbar för landets sortbestämmare. Dessutom bjuder Sveriges Pomologiska Sällskap mässbesökarna på en utställning av ett 40-tal av dessa akvareller i FOR-montern. Konstnären och illustrationerna presenteras i samma monter 31 mars och 1 april kl 15:30.
2. Fler svenska äpplen
Pomologin Svenska äpplen som används av landets alla sortbestämmare har äntligen fått en komplettering: Fler svenska äpplen. Två av våra största äppelkännare, Gullmar Henäng och Görel Kristina Näslund, har beskrivit ytterligare 41 äppelsorter och Ingrid af Sandeberg har målat av dem. En vacker, användbar och mycket efterlängtad bok.
3. Okulering
Sällskapets ströskrifter har utökats med ännu en handbok: Okulering av fruktträd. Konsten att okulera är känd men få vet hur man gör. Nu finns en enkel och tydlig handbok i ämnet, mycket lämplig som kursbok.