Hållbar trädgård – för framtiden - 31 mars 14:30 - 15:00 Kunskapsscenen och montern

Hitta oss på kartan
Klimatanpassning, odlingsbetingelser och lite ”fix och trix”, som återvinning inom den egna trädgården. Erfarenheter från ett långt trädgårdsliv av TrädgårdsFrida. Föreläsare: Frida Tollerz, Sällskapet Trädgårdsamatörerna - www.tradgardsamatorerna.se Efter föredraget svarar Frida på frågor i montern.

Trädgårdsamatörerna

A03:24