Vårblommor i trädgårdslunden - 1 april 12:30 - 13:00, Kunskapsscenen och montern

Hitta oss på kartan
I skuggan av lövträd kan vi odla många spännande och vackra växter. Det är lätt att förtrollas och fascineras av de växter som kännetecknar ett woodland. Föreläsare: Ulf Sill, Sällskapet Trädgårdsamatörerna - www.tradgardsamatorerna.se. Ulf Sill finns tillgänglig för frågor i montern torsdag, fredag och lördag.

Trädgårdsamatörerna

A03:24