Agroforestry Sverige

Vi finns i monter C02:21

Agroforestry Sverige ska jobba för att utveckla och sprida agroforestry i landet, allt från den lilla skogsträdgården till odlingar på åkermark, betesmarker eller i skogen.
Med odlingssystem där träd och buskar ingår i en samplantering kan vi skapa odlingslandskap som motverkar den globala uppvärmningen, utrotningen av arter, jorderosion, minskar behovet av fossil energi och mycket mer. På så vis kan vi människor vara en del av lösningen, en positiv kraft.
Föreningen ska också vara en plattform för nätverkande. Lokalt, nationellt och internationellt. Vi anordnar evenemang, såsom konferenser, studieresor och webbinarier, för att främja dialog och kunskapsspridning. Vi driver även frågor kopplade till agroforestry politiskt genom remissvar och påverkansarbete.
Hitta oss på kartan

Kategorier

  • Trädgårdsföreningar, org.

Filmer

Kontakt

Agroforestry Sverige

Co Jocke Sundqvist, Berga 613 70597   Glanshammar Sverige