Att välja växter för torra lägen

Hitta oss på kartan

Klimatförändringar pågår i världen, vilket gör att vissa delar får mer sommartorka än tidigare. Vid växtvalet är det viktigt att utgå från platsen och de givna förutsättningarna. Torsten Wallin är landskapsarkitekt med över 30 års erfarenhet av planering och gestaltning av växtligheten i parker, bostadsområden och villaträdgårdar. Han ger sina bästa tips på bra val av växter, med utgångspunkt från sin egen trädgård, som har ett torrt utmanande läge och brist på nederbörd. 

Riksförbundet Svensk Trädgård har gett ut särtrycket Växter för torra lägen med artiklar från Hemträdgården skrivna av Torsten Wallin. 

Föreläsare: Torsten Wallin, Riksförbundet Svensk Trädgård - www.svensktradgard.se

 

Torra lägen

 

Kunskapsscenen - A01:41