Årets pelargon

Årets Pelargon

För att synliggöra mångfalden hos pelargonsläktet utses varje år en pelargon eller en sortgrupp av pelargoner till hedersbetygelsen Årets Pelargon. För att få utmärkelsen ska det vara en är frisk och livskraftig pelargon med ett stort skönhetsvärde. Dessutom ska sorten visa ett annorlunda uttryck än det som vi vanligtvis ser hos pelargoner.

Utmärkelsen Årets Pelargon utses varje år på Trädgårdsmässan i samarbete med Blomsterfrämjandet. Pelargonen avtäcks på premiärdagen (torsdag). Att få presentera Årets Pelargon har för många ansetts som ett hedersuppdrag och under åren har vi haft förmånen att arbeta med många otroligt engagerade personer.