Hållbar trädgård

Hållbar trädgård – en mix

De flesta föredragen är inspelade i hemmiljö av ideella intresseföreningar inom eller i nära anslutning till FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.

Jord

Jord
Medverkande: Liselotte Roll

Samtal med Liselotte Roll om ekologisk odling och nya boken JORD.
Den ger oss maten vi äter, syret vi andas, och den filtrerar vattnet vi dricker. För att vi ska överleva behöver vi hålla jorden vid liv. Nyckeln till hållbar odling är en näringsrik jord där mikroorganismer, växter och småkryp frodas. Men runt om i världen utarmas jordarna i allt snabbare takt. Det är hög tid att vända skutan. Liselotte Roll gör en djupdykning i ämnet jord – från såväl ett hemmaodlarperspektiv som ur miljösynpunkt – och fokuserar på vad vi alla kan göra för att både förbättra vår jord och ta vår hemmaodling till nästa nivå.

Hållbar trädgård

Invasiva främmande arters påverkan på biologisk mångfald och betydelse för samhället
Medverkande: Bibbi Bonorden, FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.

Invasiva främmande växtarter – växter som hotar vårt samhälle. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig på grund av oss människor uppstår stora problem. Främmande växter som klarar att sprida sig i den nya miljön, och som dessutom orsakar stor skada i vår natur kallas för ”invasiva främmande växter”. Växternas spridning är ett stort hot för den biologiska mångfalden men också för ekosystemet, jordbruket och ibland även vår hälsa. Dessutom kostar de årligen flera miljoner för samhället.
Föredragskontakt: bibbi.bonorden@for.se

Hållbar trädgård

Hur ska vi förhålla oss till parkslide?
Medverkande: Bibbi Bonorden, FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.

Parkslide innebär en enorm utmaning, inte bara för miljön utan också för samhället. Växtens egenskaper gör den mycket svår att kontrollera och bekämpa. Det är oerhört viktigt att parkslide bekämpas och hanteras på rätt sätt eftersom det annars finns en mycket stor risk att spridning ökar ännu mer. 
www.for.se hittar du mer information om parkslide.
Föredragskontakt: bibbi.bonorden@for.se

Grönare Trädgård med fokus på plast och torv i trädgården
Medverkande: Bibbi Bonorden, FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.

Vad händer när plast hamnar felaktigt i naturen, havet och i den egna trädgårdens jord? Den svarta plasten som många av trädgårdens produkter görs av men som inte går att återvinna. Och hur ska vi tänka kring växttorv, kan vi köpa torv med gott samvete idag?
Föredragskontakt: bibbi.bonorden@for.se

Hållbar trädgård

Den svarthuvade snigeln – ett nytt ovälkommet tillskott i våra trädgårdar
Medverkande: Ted von Proschwitz, Göteborgs Naturhistoriska museum.

Under 2019 konstaterades flera förekomster av en ny invasiv snigelart – den svarthuvade snigeln (Krynickillus melanoceohalus) – i Sverige. Vad mer vet vi idag? Kan den komma att bli en ny besvärlig skadegörare i trädgårdar och odlingar. Hur känner vi igen den? Hur lever den? Och hur kan vi hindra ytterligare spridning av den? Detta, och andra frågor om invasiva sniglar, kommer att tas upp i föredraget.
Föredragskontakt: ted.v.proschwitz@vgregion.se

Hållbar trädgård

Främmande växtskadegörare
Medverkande: Ingrid Areskoug, Jordbruksverket.

Främmande växtskadegörare - Lär dig mer om vilka de är, var de kan finnas och vad du kan göra för att stoppa dem.

Hållbar trädgård

Tips till din trädgård
Medverkande: Börje Remstam, FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling.

Börje Remstam har täckodlat i över 40 år. Här delar han med sig av sina bästa tips.
Föredragskontakt: borje@remstam.se

Hållbar trädgård

Kompostering
Medverkande: Johan Nilsson, Svenska Biodynamiska föreningen.

Känn, se och lär om kompost och dess användning.
Föredragskontakt: redaktorbdf@gmail.com

Hållbar trädgård

Ta hand om regnvattnet – smart vattenhushållning
Medverkande: Henrik Bodin, Riksförbundet Svensk Trädgård.

Vattna trädgårdsväxterna med regnvatten är det mest resurssmarta sättet man kan vattna. Regnvattnet är gratis och med enkla hjälpmedel kan man hålla kvar det på tomten. Det absolut enklaste sättet är att leda ut stupröret på gräsmattan eller ut i rabatten. Den här billiga åtgärden gör att risken för översvämningar minskar. Risken för orenat vatten i våra sjöar minskar. Samtidigt som växterna på tomten kan växa mer och trivas bättre. Det finns många fler åtgärder att ta till för att spara vatten i trädgården och utnyttja gratisresursen regnvatten. Trädgårdsrådgivare Henrik Bodin ger dig tipsen. www.tradgard.org
Föredragskontakt: henrik.bodin@tradgard.org

Hållbar trädgård

Hushålla med vatten i köksträdgården – smart vattenhushållning
Medverkande: Lise-Lotte Björkman, Riksförbundet Svensk Trädgård.

Utifrån vedertagen kunskap och egen erfarenhet berättar trädgårdsrådgivaren Lise-Lotte Björkman från Riksförbundet Svensk Trädgård om hur man hushållar med vatten i köksväxtodlingen och förbereder växterna för sin frånvaro under sommarsemester. www.tradgard.org
Föredragskontakt: lise-lotte.bjorkman@tradgard.org

Hållbar trädgård

Att odla hållbart i en villaträdgård – från grönsaker till schampo
Medverkande: Elina Magnusson, Riksförbundet Svensk Trädgård.

Elina Magnusson är hobbyodlaren som odlar miljövänligt och tar tillvara på det mesta i sin trädgård. För Elina är det viktigt att odla och samverka för att framtida generationer ska ha möjlighet att klara sig på jorden. 
Föredragskontakt: webb@tradgard.org

Hållbar trädgård

De viktiga träden och deras värden
Medverkande: Johan Östberg, Trädkonsult AB.

Träd har många viktiga funktioner och värden som sociala, biologiska och kulturhistoriska. Vad är de olika värdena och hur kan du göra för att ta tillvara dem i just din trädgård.
Föredragskontakt: info@tradkonsult.se

 

Med reservation för ändringar.