Trädgård tillsammans

Trädgård tillsammans

De flesta föredragen är inspelade i hemmiljö av ideella intresseföreningar inom eller i nära anslutning till FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.

Trädgård tillsammans

Odla unga odlare – ett lärande för livet
Medverkande: Andreas Andersson, Riksförbundet Svensk Trädgård.

NO-lärare Andreas Andersson berättar om projektet och hur de jobbar med odling och trädgård som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Som "en grön tråd" genom skolan och livet. Se www.tradgard.org
Föredragskontakt: webb@tradgard.org

Trädgård tillsammans

Trädgården och leken
Medverkande: Lars-Erik Berg, IPA, International Play Association, Lekfrämjandet.

Trädgård och odling har mycket att göra med två glädjeämnen som är så grundläggande för människan att de utvecklas redan hos fostret. De två är rytm och igenkännande. De är faktiskt samma som lekens grundkomponenter. Så det finns starka band mellan trädgårdsodling och lek. De ser inte alltid likadana ut, men de finns där, under ytan. Barnets lek bygger på rytm och igenkännande, starkare ju yngre barnet är. I trädgården gäller samma sak fast med andra förtecken. När snödropparna tittar fram, och sedan krokusen, sen scilla och sen vit- och blåsippor så är det igenkännandets glädje vi upplever, och det är årets rytm vi känner, och känner igen. Det är faktiskt samma slag känsloupplevelser som det riktigt lilla barnet upplever i relation till omsorgspersonen. Och den sortens upplevelser fortsätter sedan att utvecklas till allt större komplexitet. Jag ska visa fram och tolka några fixpunkter i den utvecklingen, som faktiskt förenar njutningen av trädgården med glädjen i harmoniskt umgänge med andra människor. På det sättet är det odling och händelser i trädgården jag pratar om, fast i mänsklig förklädnad.
Föredragskontakt: lars-erik.berg@his.se

Trädgård tillsammans

Att odla ihop
Medverkande: Jenny Salmson, Permakultur Sverige.

Skapa en odling ihop med andra! Vi delar med oss av våra erfarenheter från Odla Ihop så att så många som möjligt kan komma igång och sen också hålla liv i odlingsglädjen och kunskapsdelandet.
Föredragskontakt: jenny.salmson@odlaihop.se

Trädgård tillsammans

Låt städerna och människorna blomstra!
Medverkande: Ulrika Flodin Furås, Koloniträdgårdsförbundet.

Om kvinnorna i koloniträdgårdarnas historia, om hur man med gemensamma krafter skapade en livskraftig rörelse.
Föredragskontakt: ulrika.flodin.furas@uhskribent.se

Betydelsen av nära, tillräckligt stora och tillgängliga parker för människors hälsa
Medverkande: Patrik Grahn, Gartnerfondens stipendiat 2020, Stockholms Gartnersällskap.

Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har i sin forskning sedan mitten av 1980-talet studerat sambandet mellan människors vistelse i olika typer av grönområden och deras hälsa, som att människors hälsa i städer påverkas positivt om de har tillgång till natur- och parkområden. Han har också i sin forskning visat att barns utveckling påverkas av tillgången till utemiljöer av bra kvalitet och att grönområden som parker och trädgårdar har en positiv effekt på hälsan och välbefinnandet på äldreboenden.

Trädgård tillsammans

Livet är en dans på rosor
Medverkande: Mariana Mattsson, trädgårdsambassadör, Lycksele.

Häng till fjällbyn Akkatjärn, där det odlas rosor och hopp, potatis och egenmakt! Omgiven av växthusgrönska läser Mariana ett kapitel ur sin trädgårdsroman, Att kunna känna doft av frostrosor, där den tioårige Hilmer gör bejublad entré med en Växthuskåta i miniatyr, förklarar nyttan med växtnamn på latin, och väcker munterhet med sin avmätta drapa om designern Sara-Kajsas olämplighet som bonsaiskapare. Dessutom uppenbarar sig en blomsterikon av Maria i Snö….
Mariana Mattsson är lappländsk trädgårdsambassadör, författare och kunglig medaljör.
Föredragskontakt: tradgardsambassadoren@gmail.com

Trädgård tillsammans

Koloniträdgårdarna i Finland
Medverkande: Tina Wessman, Finlands Koloniträdgårdsförbund.

Föredraget täcker kort koloniträdgårdarnas historia i Finland samt ger en inblick i trädgårdarnas egenskaper.
Föredragskontakt: info@siirtolapuutarhaliitto.fi

Hurudana är kolonisterna i Finland?
Medverkande: Tina Wessman, Finlands Koloniträdgårdsförbund.

Vad är det viktigaste för en kolonist i Finland? Baserat på en enkät har kolonisterna klassificerats i fyra grupper – delvis lika varandra, men delvis också olika.
Föredragskontakt: info@siirtolapuutarhaliitto.fi

Hommage à Nordiska Trädgårdar 2007, 2010, 2011 och 2013
Medverkande: Anders Ryberg, Svenska Örtasällskapet

En tillbakablick i bildform från tidigare mässor – kommer du ihåg?

Med reservation för ändringar.