Hand som håller jord med en växande planta

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Via utställare, föreläsningar och debatt vill vi på Nordiska trädgårdar öka allmänhetens kunskap om en hållbar livsstil:

 

 • • Allt växtmaterial som blir över efter mässan tas omhand av Foodloopz för att återanvändas på olika platser i Stockholm.
  • Föreläsningar om hur vi skapar klimatsmarta trädgårdar och jordar.
  • Sticklingbytardag! Byt istället för att köpa nytt. 
  • Rådgivningsgatan med experter som ger tips som gör det lätt att göra rätt. 
  • Årets Pelargon – ett sätt att lyfta fram svenskodlade växter. 
   

 


Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Källa: Globalamalen.se