Hur odlar vi i framtiden?

Hur odlar vi i framtiden?

Med utställningen Jord för en framtid [A27:18] vill Rölunda Gård och Nordiska Trädgårdar väcka diskussionen om hur odlingen ska kunna möta en framtid med mer extrema väderförhållanden.

– Sommaren 2018 var en enorm prövning för Sveriges alla odlare. Vi vill skapa vägar runt problemen och exempelvis se till att behålla mer vatten i jordarna men också hitta nya (och nygamla) material att odla i. Det blir gott om tips och råd för såväl hemmaodlare som de mer storskaliga, berättar Niklas Vestin.

På plats i utställningen visas bland annat Stockholms stads lösning där träd och buskar numera planteras i skelettjordar bestående av 80% stenkross och 20% kol och Bee Urban visar bland annat ett flertal torktåliga växter. Varje dag besöker också ett antal gäster utställningen och berättar om sin syn på jord, problemlösning och erfarenheter kring jorden de brukar. Bland gästerna finns Tony Johansson från TV-programmet Trädgårdskampen, Karin Eliasson, konstnärlig ledare på Astrid Lindgrens Näs samt natur- och miljöjournalisten Charlotte Permell.

Har du problem med jorden i din egen trädgård? Ta med en påse och få en snabbanalys samt tips på vad du kan göra för att förbättra dina förutsättningar.