Vaccinationsbevis

Viktig information: Krav på vaccinationsbevis för besökare och utställare

Från och med 8 december 2021 inför Stockholmsmässan vaccinationsbevis för besökare och utställare. Beslutet gäller tillsvidare och på samtliga mässarrangemang som Stockholmsmässan själv arrangerar. Detta är en del i arbetet för att skapa säkra event och öka tryggheten och säkerheten.

Hur påverkas du som besökare?
För att besöka våra mässor måste du vid entrén uppvisa giltigt vaccinationsbevis (fullvaccinerad med två doser) samt giltig legitimation. De nya reglerna börjar gälla den 8 december 2021 och gäller tillsvidare.

Om eventet ställs in, får jag pengarna tillbaka?
Ja, om eventet ställs in kommer du att få pengarna tillbaka. Mer detaljer om återbetalning kommer ifall det läget blir aktuellt.

Hur påverkas du som utställare?
För att komma in till din monter på mässan måste du vid entrén uppvisa giltigt vaccinationsbevis (fullvaccinerad med två doser) samt giltig legitimation, förutom det utställarkort som du har och alltid måste uppvisa. Detta gäller inte vid in- och utflytt eftersom mässhallen under de tiderna är en byggarbetsplats och inte en pågående mässa.

Vad är giltigt och vad är inte giltigt vid entré
Endast ett vaccinationsbevis tillsammans med giltig legitimation är giltigt vid entré till eventet. PCR-test eller dylikt är inte giltigt.

OBS! Det måste ha gått minst 2 veckor från det att du fick andra dosen för att ditt vaccinationsbevis ska vara giltigt.

Har du läkarintyg som bevisar att du inte kan vaccineras på grund av medicinska skäl är det giltigt mot uppvisande av det och giltig legitimation.

Dessa grupper påverkas inte
Barn och ungdomar under 18 år.

Var kan jag ladda ner mitt vaccinationsbevis?
covidbevis.se kan du med hjälp av e-legitimation få ditt vaccinationsbevis direkt till Kivra-appen eller ladda ner beviset.

Har du inte tillgång till e-legitimation kan du hitta information på e-hälsomyndigheten.se hur du går till väga för att skaffa ett vaccinationsbevis. Tänk på att det kan ta lite tid att få hem ditt vaccinationsbevis, så var ute i god tid.

Att tänka på inför besöket
Inpasseringen till mässan kan komma att ta lite längre tid på grund av de nya rutinerna där vi skapar säkra flöden för att kontrollera vaccinationsbevis samt legitimation i entrén. Vi gör vårt yttersta för att entrén ska ske smidigt.

Om man kommer till er och inte har ett giltigt vaccinationsbevis, får man då tillbaka pengarna för sin biljett?
De som har köpt biljett till vårens mässor innan 8 december 2021 har möjlighet att få sina pengar tillbaka, om de på grund av det nya beslutet inte har möjlighet att delta på mässan. Denna möjlighet till återbetalning gäller fram till och med 22 december 2021.

Hur länge kommer ni att kräva vaccinationsbevis?
Beslutet är tills vidare. Hur länge vi kommer att kräva vaccinationsbevis beror på smittspridningen och hur rekommendationerna från myndigheterna ser ut.

Läs mer om vårt arbete för att minska smittspridningen.

 

Bakgrund till beslutet
Hälsa och säkerhet är Stockholmsmässans högsta prioritet. Sedan den 1 december 2021 råder ökade krav från myndigheterna på de arrangörer som anordnar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, för att minska smittspridningen av Covid-19.

Arrangörer som har eller förväntar sig fler än 100 besökare inomhus har möjligheten att kräva vaccinationsbevis samt giltig legitimation av sina besökare. Mässarrangemang är dock undantagna från detta, men vi på Stockholmsmässan har valt att införa vaccinationsbevis för att skapa säkra event och minska smittspridningen.

Vaccinationsbevis införs från och med den 8 december 2021 och gäller tills vidare på samtliga våra egenarrangerade mässor.

Stockholmsmässan har en god beredskap och har under de senaste 1,5 året tagit fram nya rutiner, bland annat tillsammans med övriga större mässarrangörer i Sverige genom arbetet ”Vi ses säkert!”. Vi är även Covid-certifierade enligt ”COVID-19 Compliance”, som är en internationell standard.

Alla detaljer, vilket vaccinationsbevis som är giltigt och vilka undantag som kan gälla finns mer om på vår hemsida stockholmsmassan.se

Har du frågor, kontakta vår besökarservice: visitorservice@stockholmsmassan.se

Vi ses säkert!

2021-12-16