Tips för en lyckad växtodling

Hitta oss på kartan

På släktgården Larsviken driver Bitte Persson, som sjunde generationen, lantbruk och gårdsbutik. Med odlingstradtion och nedärvd kundskap delar Bitte med sig av sina bästa tips för att lyckas med din växtodling, från år till år. 

Föredragshållare: Bitte Persson

Inspirationsscenen - A14:40