Utnämning av Årets guldgrävare

Hitta oss på kartan

Priset går till Åke Truedsson som föreläser om Ät och odla din hälsa i direkt anslutning till utmärkelsen.

Prisutdelare: FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling. www.fobo.se

 

Kunskapsscenen