Utnämning av Årets koloniträdgårdsfrämjare

Hitta oss på kartan

Prisutdelning Årets koloniträdgårdfrämjare 2022. Priset utdelas årligen till personer som medverkat till att främja, uppmärksamma och sprida kunskap om kolonirörelsen samt värdet av odling och biologisk mångfald, vilket årets pristagare har gjort med råge.

Prisutdelare: Gunnel Carlson och Örjan Sjödin, Koloniträdgårdsförbundet. www.koloni.org 

 


 

Kunskapsscenen