Ät och odla din hälsa

Hitta oss på kartan
Vi utsätter oss idag för massor av farliga ämnen som gör att vi drabbas av svåra sjukdomar. Rätt kost ekologiskt odlat kan göra skillnad. Växtriket har massor att bjuda oss på för en god hälsa.

Föredragshållare: Åke Truedsson

Kunskapsscenen