Gamla trädgårdar och mästare i nya händer

Hitta oss på kartan

Hur ska vi förvalta äldre trädgårdar och förhålla oss till tidigare trädgårdskunskaper. Vad kan vi lära och vad är annorlunda i dag? Diskussion mellan André och Gunnel om gamla trädgårdar och mästare i nya händer med anledning av att de ger ut varsin bok i ämnet. Men samtidigt är de själva mitt uppe i sina egna trädgårdsvärv. Intressanta och lärorika diskussioner utlovas.  

Andrés nya bok heter Handbok för en gammal trädgård - upptäck, bevara och återskapa och Gunnels Min pappa var en trädgårdsmästare; en del av 1900-talets svenska trädgårdshistoria.

 
Föredragshållare: André Strömqvist, Nordstedts förlag och Gunnel Carlson, Arena bokförlag. 

Kunskapsscenen