Giftig näring – om bekämpningsmedelsrester i gödsel

Hitta oss på kartan

Rester av bekämpningsmedlet klopyralid har nu hittats i häst- ko- och hönsgödsel och i halm, kompost och ensilage. Klopyralid är mycket långlivat och det räcker med några få miljarddelar för att t ex tomater ska skadas. Ulf Nilsson kommer redovisa resultat från FORs undersökning och vad detta betyder för odlingssäsongen 2022.

Föredragshållare: Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation. www.for.se

Kunskapsscenen