Hälsosamma bär som även är favoriter i köket

Hitta oss på kartan

Leif Blomqvist och Nina Forsman ger råd om både odling och tillredning av trädgårdens bär.

Föredragshållare: Leif Blomqvist och Nina Forsman, Sveriges Pomologiska Sällskap. www.svepom.se

Kunskapsscenen