Invasiva främmande växtarter i trädgården – vad gäller och vad ska vi göra?

Hitta oss på kartan

Invasiva främmande växtarter – växter som hotar vårt samhälle. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig på grund av oss människor uppstår stora problem. Främmande växter som klarar att sprida sig i den nya miljön, och som dessutom orsakar stor skada i vår natur kallas för ”invasiva främmande växter”. Växternas spridning är ett stort hot för den biologiska mångfalden men också för ekosystemet, jordbruket och ibland även vår hälsa. Dessutom kostar de årligen flera miljoner för samhället. 

Du har säkert hört talas om dem eller till och med har dem i ditt närområde som till exempel blomsterlupin, parkslide, vresros, jätteloka eller jättebalsamin för att nämna några. Problemen med de invasiva främmande växterna ökar i snabb takt och orsakar stora skador och kostnader för hela samhället men också för dig som trädgårdsägare.  Det bästa vi kan göra är att upptäcka dessa växter så tidigt som möjligt och snabbt vita åtgärder för att bekämpa dem.

Föredragshållare: Henrik Morin och Bibbi Bonorden, Fritidsodlingens Riksorganisation. www.for.se 

Medverkande: Gunnel Carlson

Kunskapsscenen