Klarar trädgården extremväder?

Hitta oss på kartan

Extrema skyfall och långvariga torrperioder är något som enligt prognoser kommer bli vanligt i framtiden. Många av våra trädgårdar och växter är inte rustade för den här framtidsutsikten. Med hjälp av dessa prognoser och tillbakablickar till hur klimatet var för cirka 100 år sedan har man nu börjat ta fram strategier för hur vi ska hantera uppgiften. Uppgiften att rusta våra trädgårdar och hjälpa våra växter att klara klimatförändringarna.

I det här föredraget pekar jag på vad man kan göra i sin egenträdgård för att lättare ta hand som skyfall och spara vattenmängderna till torrperioderna. 

 
Föredragshållare: Henrik Bodin, Riksförbundet Svensk Trädgård. www.svensktradgard.se

Kunskapsscenen