Rosarvet i Nationella genbanken – Poms nya rosbok

Hitta oss på kartan

Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin presenterar Poms nya rosbok - det nya standardverket över det svenska roskulturarvet. Boken är resultatet av Rosuppdragets fleråriga arbete med att inventera äldre rosor och roshistorier från trädgårdar i hela landet.

Föredragshållare: Lars-Åke Gustavsson, Pom och Nationella genbanken. www.slu.se/pom 

Kunskapsscenen