Svensk Trädgårdshistoria – förhistoria och medeltid

Hitta oss på kartan

I första bandet av ett trebandsverk presenteras den äldsta av den svenska trädgårdshistorien. Ny kunskap om denna period har vuxit fram de senaste decennierna och här presenteras den för första gången. Trädgårdarna i Sverige är långt äldre, och har andra ursprung, än vad som tidigare antagits. 

Föredragshållare: Anna Andreasson Sjögren, Jens Heimdahl och Matti Wiking Leino, Kungliga Vitterhetsakademien. www.vitterhetsakademien.se 

 

Kunskapsscenen