Vad är Agroforesty?

Hitta oss på kartan

Föredraget kommer att ta upp en del av de fördelar som kommer av att samodla med vedartade växter, de olika agroforestrysystemen och föreningen Agroforestry Sverige.

Föredragshållare: Sofia Martinell-Funch, Agroforestry Sverige. www.agroforestry.se 

Kunskapsscenen