Äldre äppelsorter för dagens trädgårdar

Hitta oss på kartan

Talare: Inger Hjalmarsson, POM, Programmet för Odlad Mångfald.

Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar. Nationella genbankens klonarkivsvärdar rekommenderar är titeln på en nyutkommen bok från SLU/Pom där Nationella genbankens klonarkivsvärdar berättar om fem äpplesorter var. De 75 äpplesorterna som beskrivs är alla mandatsorter, vilket innebär att de är äldre sorter som bevaras av Nationella genbanken.  Scen Ätbart A16:41