Elitplantor för din skogsträdgård

Hitta oss på kartan
Talare: Robert Johansson, Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation.  

I en skogsträdgård odlas många växter på liten yta. Här samspelar växterna på olika sätt. Vad är principen bakom och varför är elitplantor bra för din skogsträdgård. Exempel på växter kommer tas upp. Robert Johansson är produktionsledare på Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation, utbildad trädgårdsingenjör och certifierad permakulturdesigner.


Scen Ätbart A16:41