Odla unga odlare – ett lärande för livet – med panel

Hitta oss på kartan
Talare: Andreas Andersson med panel, Riksförbundet Svensk Trädgård.

Riksförbundet Svensk trädgård drar 2020 igång en landsomfattande kampanj Odla unga odlare, för att inspirera till odling i skolan. Syftet är att skapa bra förutsättningar för barn och ungdomar att prova odling i sin skola eller förskola. Förutom materiellt stöd ger projektet möjlighet att utnyttja de stora kunskaper kring odling som finns både bland förbundets medlemmar och i vår rådgivning. Målet är att föra vidare dessa kunskaper till nästa generation.

Satsningen Odla unga odlare presenteras på scen av Andreas Andersson, NO-lärare och känd från bloggen @odlaiskola. För några år sedan testade han att använda sig av odling under sina lektioner, och nu är det en permanent del av undervisningen på skolan.

Andreas berättar om hur odlingen blivit en naturlig del av undervisningen på Axonaskolan. Vad man gjort för misstag och vad som fungerar bra.  Andreas har också med sig gäster med olika bakgrunder och infallsvinklar till odling. Finns det någon forskning som stödjer att det är bra för barn att odla? Främjar det folkhälsan? Förbättrar det inlärningen?
Vikten av att öka graden av självförsörjande, sprida kunskaper om hur man odlar egna grönsaker samt förståelse för hur bra råvaror framställs lyfts i debatten dagligen. Svensk Trädgård vill vara med och leda denna utveckling och lära nästa generation att odla. Från och med 2020 låter vi enskilda skolor bli medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård.    

Scen Botanisera A02:41