De viktiga träden och deras värden

Hitta oss på kartan

Talare: Expertpanel i samspråk, Johan Östberg, Karin Sandberg, Birgitta Linåker och Lilly Kristensen.

Träd har många viktiga funktioner och värden som sociala, biologiska och kulturhistoriska. Vi beskriver de olika värdena och hur du kan göra för att ta tillvara dem i just din trädgård.  Experterna Johan Östberg, trädkonsult, Karin Sandberg biolog, länsstyrelsen i Västmanlands län, Birgitta Linåker, begravningsverksamhetschef, Kalmar och Lilly Kristensen, kyrkogårdskonsulent ger vägledning.

Scen Pelargon A08:40