Utmärkelser & priser som delades ut av FORs medlemsorganisationer under Trädgårdsmässan 2019

Trädgårds Eldsjäl 2019 blev Ann-Sofi Freyhult i Västerås Trädgårdssällskap. Priset delas ut av Riksförbundet Svensk Trädgård. Ann-Sofi har varit medlem sedan slutet på 80-talet och haft styrelseposter, först i Västerås Norra och sedan efter sammanslagningen i Västerås Trädgårdssällskap. Ann-Sofi har under perioden lagt ner ett enormt stort arbete och engagemang i föreningen. Alltid med en härlig entusiasm och ett gott humör. Läs mer här »

Årets koloniträdgårdsfrämjare 2019 blev Monica Selling, ordförande i Biodlarna. Priset delas ut av Koloniträdgårdsförbundet. Koloniträdgårdsförbundet delar ut priset årligen till någon som gjort extra mycket för koloniträdgårdsrörelsen.

Motivering: "För hennes roll som ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund och deras arbete för att bibehålla den ekologiska jämvikten genom att öka antalet pollinatörer till direkt nytta för oss kolonister. Förutom detta även deras arbete i EU för en minskad kemikalieanvändning, något som är ett uppmärksammat hot mot bin och insekters överlevnad.”

Årets guldgrävare 2019 blev Tina-Marie Qwiberg, som bl a gjort filmen Sista skörden. Priset tilldelas en person som "arbetar för en hållbar livsstil och som sätter fokus på det egna odlandet". Priset delas ut av, FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling.

Motivering: Tina-Marie, du visar med din film "Sista skörden" sådant som vi helst skulle vilja slippa att se, men vi måste ta det till oss för det är jorden som är vårt livsfundament. Det svåra är att nedbrytningen av jorden och våra fysiska kroppar går så långsamt då tar vi till vår förmåga att skjuta det framför oss. Du är en väckarklocka som vi måste lyssna på för att vakna över jordens tillstånd.

Årets ört 2019 blev Maskros, Taraxacum SPP. Priset delas ut av Svenska Örtasällskapet.