FOR, Biodynamiska föreningen

Svenska Biodynamiska Föreningen
Främjar biodynamisk odling för bönder och konsumenter. Mångfald i natur och kultur.

Varumärken

 • Forskning Biodynamisk Odling - Sverige
 • Kompostpreparat - Sverige
 • Litteratur Biodynamisk Odling - Sverige

Kategorier

 • Trädgårdsföreningar, org.

Bilder

 • Regenerativt Jordbruk och biodiversitet

  Regenerativt Jordbruk och biodiversitet Hur påverkar olika jordbrukssystem biodiversiteten i landskapet?

 • Biodynamiska Preparat

  Biodynamiska Preparat Denna bok ger en djup kunskap om preparaten, hur de tillverkas och hur de används. Varför just dessa växter? Hur kan jag som odlare få förståelse för preparatens verkan, med dessa små mängder, som innehåller liv och själva livsprocesserna, som främjar groning, tillväxt och mognad och en levande hälsosam jord. Den berör även forskning och försök, en fortlöpande process som visar på att på lång sikt ges en ökad markbiologisk aktivitet och en ökad humushalt vid användning av de biodynamiska preparaten, men enbart preparaten gör inte en odling biodynamisk, lika viktiga är bra växtföljder, en balanserad gödsling och kompostering, alla enskilda åtgärder är lika viktiga.

Erbjudanden

 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten

Kontakt

FOR, Biodynamiska föreningen

Skillebyholm 7 153 91  Järna Sverige