Bild på grönt staket med utemöbler och en tupp på bordet, samt nordiska trädgårdars logga

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

För en hållbar utveckling måste vi förändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.
Läs mer här »

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Att främja jordens alla ömtåliga ekosystem och arbeta med att bevara den biologiska mångfalden är essentiell för vår mänsklighetens överlevnad.
Läs mer här »