FOR, FOBO, Förbundet Organisk Biologisk Odling

Vill du lära dig mer om ekologi och hur du kan sköta din trädgård med miljövänliga och naturnära metoder?

I så fall är FOBO något för dig.

Vi har sedan 1970-talet verkat för att sprida information och kunskap om ekologisk odling. FOBO var en av initiativtagarna till Krav-märkningen av
livsmedel och föreningen arbetar under mottot: För en frisk jord – friska växter – friska djur och människor.


Bilder

 • Täckodling

  Täckodling Visste du att…
  • Organisk-biologisk odling innebär att följa naturens eget sätt.
  • Marktäckningen gynnar mikroliv och daggmaskar som gör jorden frisk,
  porös och lättarbetad, hindrar uttorkning, håller undan ogräs och förhindrar
  att växtnäring försvinner ur marken.
  • I det 15 cm översta lagret hos en god jord kan vi hitta upp till 25 ton
  levande organismer per hektar = 2,5 kg per kvadratmeter.
  • I en liten nypa fruktbar jord finns dubbelt så många mikroorganismer
  som det finns människor på jorden.

 • Skapa en ekologisk trädgård och odla med naturen som förebild

  Skapa en ekologisk trädgård och odla med naturen som förebild

 • Odla din egen mat

  Odla din egen mat

Filmer

Erbjudanden

 • Länk till produkten
 • Länk till produkten
 • Länk till produkten

Kontakt

FOR, FOBO, Förbundet Organisk Biologisk Odling

Ycke Stora Askefällan 590 53  Ulrika Sverige
+46 70 4237969 kansli@fobo.se www.fobo.se