FOR, Gesneriasterna

Gesneriasterna är en ideell förening som har som syfte att sprida kunskaper om växter som tillhör familjen Gesneriaceae samt främja odling av arter samt gamla och nya sorter av gesneriaceer.
Vi ger ut en tidskrift Gesneriastnytt som kommer 4 gånger per år.

Kategorier

  • Trädgårdsföreningar, org.

Bilder

Kontakt

FOR, Gesneriasterna

c/o Lundberg Ekbacksvägen 2 194 92  Upplands Väsby Sverige