Zoom möte - Självförsörjande på prydnadsväxter

Trädgårdsamatörerna Kenneth Nilsson och Inger Palo svarar på alla möjliga trädgårdsfrågor. De pratar också om hur du kan bli självförsörjande på prydnadsväxter med olika förökningsmetoder.

Till Zoom mötet »