Så kan du vara med och hjälpa alla våra hotade arter. Karin Lexén, Naturskyddsföreningen

Hitta oss på kartan

Naturkrisen pågår här och nu och utgör ett allvarligt hot mot biologisk mångfald. Naturskyddsföreningens generalsekreterare, Karin Lexén, introducerar vad föreningen gör för att hjälpa alla våra hotade arter, och tipsar om du vad du som engagerad privatperson kan göra.

Föreläsare: Karin Lexén - generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Inspirationsscenen - A14:40