Spridning av vilda växter – på gott och ont

Hitta oss på kartan

Mandelblom, kattfot och blå viol – nu trendar ängen på nytt. Man vad innehåller egentligen fröpåsarna som vi sår ut och vilka risker finns det med att sprida växter bortom deras egna barriärer?
Svenska botaniska föreningen har tagit fram rekommendationer när det kommer till spridning av växtmaterial i naturliga miljöer. 

Föreläsare: Gabrielle Rosqvist, Svenska botaniska föreningen - www.svenskbotanik.se 

Kunskapsscenen - A01:41