Vårt arbete för den biologiska mångfalden

Hitta oss på kartan

I våra trädgårdar har vi stora möjligheter att hjälpa till med den biologiska mångfalden, som i sin tur underlättar vårt odlande och skapar en vackrare plats åt oss. Erik Hansson från Rikare trädgård ger några tips på vad som kan göras i trädgården och Bibbi Bonorden, expert på invasiva främmande växtarter, berättar om varför vissa växter anses vara ett hot mot den biologiska mångfalden.

Föreläsare: Bibbi Bonorden och Erik Hansson, Fritidsodlingens Riksorganisation - www.for.se 

Illustration: Sandra Doyle

 

Kunskapsscenen - A01:41