Två manshänder som kupas och håller upp en hög med jord

Med täckodling som ledstjärna

Ett seminarium med  Börje Remstam och Sara Bäckmo, lördag 1 april  kl. 14.00

Sammantaget har odlarprofilerna Börje Remstam och Sara Bäckmo odlat i närmare 60 år i sina trädgårdar. Täckodling har varit, och är, den metod som bägge odlingarna bygger på – ett sätt att odla i samklang med naturens och mikrolivets rytm genom att täcka bar mark med organiska material. Livet i jorden är centralt och masken den bästa trädgårdskompisen. 

Det är Börje som har inspirerat Sara och här berättar och samtalar de tillsammans. De tar oss med till sina respektive odlingar och delar med sig av sina bästa täckodlingstips samt svarar på våra frågor. De föreläser i ca 1,5 timme och signerar sina böcker efter föredraget. Sara har dedikerat sin bok Hållbar odling i Skillnadens trädgård till Börje och den och Börjes bok Min dröm om lustgården lottas ut bland åhörarna. 

Seminariet är ett samarrangemang mellan FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk Odling och Nordiska Trädgårdar. 

Varmt välkomna! 

Observera att du måste köpa inträdes och seminariebiljett separat.