Gunnel Carlsson

Gunnel Carlsons gröna soffa – aktuella ämnen i samtalsform

Välkomna till Gunnel Carlsons gröna soffa! Här samtalar Gunnel med trädgårds- och odlingsentusiaster om aktuella ämnen.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Unga gröna

Barnen ska med i den gröna världen. Tre av dem, Sebastian, Fredrika och Alma, finns med i Gunnels soffa, där de får ge sina åsikter om odling och trädgård och svara på kluriga gröna frågor. Med på länk är Peter Bengtsson, en känd trädgårds- och odlingsentusiast och Andreas Anderson från Axonaskolan där odling är ett naturligt inslag i skolans undervisning. Andreas är motorn i Riksförbundet Svensk Trädgårds satsning Odla unga Odlare. I soffan finns även Anna-Karin Fallheden som är engagerad i det projektet.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Hot och hopp
Medverkande: Bibbi Bonorden & Ingrid Rogblad

Våra trädgårdar kan innehålla såväl hot som hopp för den biologiska mångfalden. Hur ska vi förhålla oss till invasiva främmande växter? Vad kan vi göra för att öka förutsättningar för ett rikt biologiskt liv i våra trädgårdar? är frågor många ställer sig. Gunnels gäster är Bibbi Bonorden, projektledare för Invasiva främmande växter och Ingrid Rogblad som är engagerad i projektet Rikare trädgård. Två projekt som Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR har initierat.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Odla en bok
Medverkande: Bella Linde, Anette Nilsson & Hannu Sarenstörm

Författarsamtal utifrån deras odlingsintresse, trädgårdsgärningar och aktuella böcker. Medverkar gör Bella Linde en av författarna till Odla utan spade – lättskött & klimatsmart köksträdgård. Anette Nilsson författare till Den blomstrande köksträdgården – Potager på svenska. Hannu Sarenström författare till Det nya trädgårdslandet – om att odla grönsaker, blommor och sig själv. Alla författarna finns även med i föredragsprogrammet på trädgårdsmässan med mer kunskap för er att ta del av. 

Gunnels Carlsons gröna soffa

Odla utan gifter – om du kan
Medverkande: Ulf Nilsson, Lena Israelsson & Liste-Lotte Björkman

I fjol, ja även tidigare, kom det fram att det fanns rester av bekämpningsmedel i flytande organiska näringslösningar på marknaden.  Många fick sina ömt vårdade plantor förstörda. Hur kunde detta hända och vågar vi lita på produkterna? Trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman, odlaren och journalisten Lena Israelsson, som först uppmärksammade detta och Ulf Nilsson från FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, som nu kommer med en rapport utifrån gjorda analyser deltar.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Mätt på en plätt
Medverkande: Lena Israelsson, Elina Magnusson & Annelie Engkvist

Kan man bli mätt på en plätt, idka självhushåll i en villaträdgård och producera mer än man trodde var möjligt på en odlingslott? Ja mycket är möjligt enligt dessa tre odlare. Hör Annelie Engkvist från Grobo köksträdgård med projektet Mätt på en plätt i Rottneros Park, Elina Magnusson som odlar hemma i villaträdgården på Ekerö och Lena Israelasson om odlaren Zita och hennes produktiva odlingslott på 100 kvadrat på Järvafältet. Alla finns även med i mässprogrammet med egna föredrag!

Gunnels Carlsons gröna soffa

Träd – en provokation?
Medverkande: Ulrica Otterling, Johan Östberg & John Taylor

Många verkar störa sig på träd, de skräpar ner, stör utsikten och skuggar grannens altan. Och på vilka bevekelsegrunder förstör man stadsträd, som nu senast i Malmö. Hur ska vi få människorna att förstå trädens betydelse ur ett större perspektiv, som vårt välbefinnande och planetens överlevnad? Hjälper det att sätta ett ekonomiskt värde på deras ekosystemtjänster, starta trädprojekt och sprida information till allmänheten? Medverkar gör Johan Östberg, som är trädkonsult, Ulrica Otterling från Koloniträdgårdsförbundet, som startat ett trädprojekt samt John Taylor, en känd trädgårdsprofil som når många.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Vad är och gör Fritidsodlingen Riksorganisation, FOR?
Medverkande: Inger Ekrem & Lise-Lotte Björkman

Gunnel Carlson samtalar med FORs styrelseordförande Inger Ekrem och mässprojektledaren Lise-Lotte Björkman. FOR är samarbetspart med Nordiska trädgårdar. På trädgårdsmässan presenterar medlemsföreningar och andra systerorganisationer sina verksamheter och kunskapsområden i sina egna digitala montrar och som föredrag i mässprogrammet.

Gunnels Carlsons gröna soffa

FORs trädgårdsrådgivning
Medverkande: Lise-Lotte Björkman & Henrik Bodin

Gunnel Carlson samtalar med trädgårdsrådgivarna Henrik Bodin och Lise-Lotte Björkman. Vad kan FORs trädgårdsrådgivning erbjuda dig och hur når man den? Vilka frågor var aktuella under 2020 och vad kan man förvänta sig i år?  Totalt har Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR sju rådgivare runtom i landet. FORs trädgårdsrådgivning är på plats på den digitala trädgårdsmässan via Zoom. Se www.for.se och www.tradgardsmassan.se för mer info.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Krukväxternas betydelse
Medverkande: Lena Klintberg

Gunnel Carlson samtalar med Lena Klintberg från föreningen Gesneriasterna. För många är det krukväxterna på fönsterbrädan som ger den största odlarglädjen. Det finns krukväxter för alla fönsterlägen och alla smaker. Många av de finaste och mest odlingsvärda kommer från en och samma växtfamilj.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Permakultur och skogsträdgården
Medverkande: Mireille Lewis

Gunnel Carlson samtalar med Mireille Lewis från Permakultur i Sverige. Om Permakultur och att skapa en skogsträdgård med hjälp av Permakulturdesign.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Frukt- och bärodling i norr
Medverkande: Mats Andersson

Gunnel Carlson samtalar med Mats Andersson från Sveriges Pomologiska Sällskap.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Min passion för dahlior
Medverkande: Annika Christoffersson

Gunnel Carlson samtalar med Annica Christofferson från Svenska Dahliasällskapet.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Vatten i trädgården
Medverkande: Henrik Bodin

Gunnel Carlson samtalar med Henrik Bodin från Riksförbundet Svensk Trädgård. Att ta tillvara på regnvattnet i våra egna trädgårdar. Varför är det viktigt att tänka på vatten som en livsviktig och begränsad resurs?

Gunnels Carlsons gröna soffa

Vad innebär det att vara en Trädgårdsamatör?
Medverkande: Peter Knutsson

Gunnel Carlson samtalar med Peter Knutsson från Sällskapet Trädgårdsamatörerna.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Vår unika trädgård
Medverkande: Peter & Monica Knutsson

Gunnel Carlson samtalar med Monica och Peter Knutsson från Sällskapet Trädgårdsamatörerna.

Gunnels Carlsons gröna soffa

Lyckas med lökar
Medverkande: Gerben Tjeerdsma

Gunnel Carlson samtalar med Gerben Tjeerdsma från Sällskapet Trädgårdsamatörerna.

På grund av rådande läge är de flesta föredragen inspelade i hemma-miljö av de ideellt arbetande experterna inom FOR.